fúkaná zvlákňovacia tryska

  • melt blown spinneret

    fúkaná zvlákňovacia tryska

    vyfukovaná zvlákňovacia tryska, má tisíce zaoblených ultra mikrootvorov vyrobených z kovania SUS630 alebo SUS431, schopných vyrábať textílie, ktorých šírka od 270 do 3 200 mm, priemer sa dá robiť od 0,1 do 0,25 mm, L / D od 1: 10- 1:20. Pripája sa k vyfukovanej tavnej komore, roztavený materiál, ktorý ide zo zbernej komory, potom cez vzduchové potrubie a rozdeľovač, potom ide do zvlákňovacej dýzy, až kým nedôjde k chemickému vláknu. musí sa čistiť každých 45 dní až 60 dní.